20 Mini Kit Kat Bars

$45.00

Kit Kat Sakura Sake 2
Kit Kat Koi Matcha (Rich Matcha) 1
Kit Kat Yuzu Matcha 2
Kit Kat Strawberry 3
Kit Kat Custard Pudding (Bake-able) 2
Kit Kat Sakura Mochi 2
Kit Kat Green Tea 2
Kit Kat Ichigo Daifuku (Strawberry Red bean Mochi) 1
Kit Kat Houjicha Roasted Tea 2
Kit Kat Mandarin Orange 2
Kit Kat Ruby Nuts and Cranberry 1

Category: